Πώς λειτουργεί

Το Vouli Open Budget απευθύνεται σε πολίτες, δημοσιογράφους, ερευνητές και την κοινωνία των πολιτών και στόχο έχει να απλοποιήσει το αχανές και σύνθετο περιβάλλον των δημοσιονομικών της Βουλής (πηγές εσόδων, προϋπολογισμός και δαπάνες), μετατρέποντας τα δεδομένα αυτά σε εργαλείο δημοκρατικής λογοδοσίας και διαφάνειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ • ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ • ΔΑΠΑΝΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ